Home » Featured

Újabb feladatokat ró az állam a közös képviselőkre a rezsicsökkentés miatt!

Written By: László on március 29, 2014 No Comment

Az Országgyűlés a 2013. február 6-i ülésnapján fogadta el a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2014/22. számában is olvasható és újabb rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseivel érinti a lakásszövetkezetek, társasházak tevékenységét is.

A törvény a nem sokkal korábban módosított társasházi törvény törvényességi felügyeletét érintő részét bővítette, illetve egészítette ki.

A legújabb módosítás a települési szilárd hulladék díjszámlázáshoz, illetőleg a közműves vízellátás mérőóra leolvasáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről szól, ami ismételten többlet feladatokat ró a közös képviselőkre.

A jogszabály módosítását vélhetően az okozta, hogy a rezsicsökkentésbe vont közszolgáltatások tekintetében csak természetes személynek jár a kormány intézkedése következtében rezsicsökkentés. Ennek megfelelően a közvetített szolgáltatásokat végzők, az általuk érintett körben kötelesek bejelenteni a közműszolgáltatónak, hogy a szolgáltatást igénybe vevők közül ki nem tartozik természetes személyi körbe. A könnyebb érthetőség érdekében az iménti mondat gyakorlatilag azt jelenti, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak a közműves vízellátásban és a települési sz ilárd hulladék szállítás végrehajtásában a szolgáltató és a lakásszövetkezet tagjai, társasházi tulajdonosai között közvetített szolgáltatónak minősülnek, hiszen az érintett szolgáltatóktól megkapott számlát a lakásszövetkezet, illetve társasház egyenlíti ki és azt (közvetített szolgáltatásként) lakásszövetkezetnél a használati díjban, társasháznál a közös költségben téríttetik meg a tagokkal, tulajdonosokkal.

A törvény tehát a lakásszövetkezeteket, társasházakat most adatszolgáltatásra kötelezi, azaz át kell tekinteni a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak, hogy e két közszolgáltatás tekintetében a hozzájuk beérkező számlában hány olyan lakás (illetőleg nem lakás célú helyiség) érintett, amely nem természetes személy használatában, tulajdonában áll.

Az adatszolgáltatási kötelezettség első ízben 2014. március 10-én esedékes a települési szilárd hulladékelszállítást ellátó szolgáltató felé, a közműves vízellátást szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé pedig 2014. február 18-a utáni első bekötési főmérő leolvasásával egyidejűleg.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása azzal a szankcióval jár, hogy a lakásszövetkezet vagy társasház ebben az esetben nem részesülhet a rezsicsökkentés jóváírásában.

A hitelesített és szabályszerűen beépített mellékvízmérős szerződéssel ellátott lakások esetében adatszolgáltatás nem indokolt, mivel a szolgáltatói szerződés alapján ismert a szolgáltatást igénybe vevője, így lehetőség van eldönteni, hogy az illető mellékvízmérős szolgáltatást igénybe vevő természetes, vagy jogi személy (illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, Bt). A lakásszövetkezetek, társasházak az adatszolgáltatást a tagi, tulajdonosi nyilvántartás alapján tudják (kötelesek) teljesíteni. Ennek a nyilvántartásnak a naprakészségéért és helyességéért a lakáss zövetkezet igazgatósága, illetőleg a közös képviselő felel. Természetesen a lakásszövetkezeti, illetve társasházi törvény előírja a tagi, tulajdonosi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatközlési kötelezettséget, ami segíti a házkezelő szervezetek tagi, tulajdonosi nyilvántartásának naprakészségét, pontosságát.

A már fentiekben is hivatkozott törvény az adatszolgáltatást havi rendszerességgel írja elő mind a két említett köz-, illetve közműszolgáltatás esetében. 

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.

  Copyright ©2010 President Társasházkezelő Kft., Minden jog fenntartva.| Powered by WordPress| WPElegance2Col theme by Techblissonline.com