Home » Featured

Nincs pardon fizetni kell! Sokba kerülhet a hanyagság!

Written By: László on február 13, 2013 No Comment

A hatóságnak a minimális összegű bírság kiszabásában nincs mérlegelési jogköre!

 A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet II. fejezete 7. § (1) értelmében az alábbi szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező!

 

 A társasház/lakásszövetkezet kezelőjének legfontosabb tűzvédelmi feladatai a következőek:

 1. Tűzvédelmi szabályzat / tűzvédelmi házirend elkészítése.

Az elkészített tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat célszerű évente 1 (vagy több) alkalommal a lakókkal ismertetni. Az oktatást a közgyűléssel egy időpontban is meg lehet tartani. A lakóknak rövid kivonatot is át lehet adni, ha ennek az átvételét írásban rögzítik. Egy esetleges tűzeset esetén a felelősség kérdése egyértelműen bizonyítható, mivel a jogszabály által előírt feladatot teljesítették.

Bírság összege: 60 eFt-250 eFt

 

2. Az elektromos hálózat és a villámvédelmi rendszer rendszeres időközönként, 6 évente történő felülvizsgálata.

Az elektromos hálózatot és a villámvédelmi rendszert a vonatkozó jogszabály (OTSZ) értelmében a tűzveszélyességi osztály figyelembevételével rendszeres időközönként (lakóépületek esetében 6 évente, kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköreit) tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni.

Bírság összege: 100 eFt-1 MFt/rendszer

 

3. Hő– és füstelvezetési lehetőségek, azok üzemképességének biztosítása.

A tűzeseti menekülést a füst akadályozza, a látási viszonyok lecsökkennek (akár 5-10 cm-re) és fulladást okoz a füst. Emiatt nagyon fontos a lépcsőházba, közlekedőkre jutott füst elvezetése, kiszellőztetése. A 2-4 szintes lakóépületek közlekedőin, lépcsőházaiban kézzel nyitható ablakokkal biztosítható a hő- és füst elvezetése. A középmagas és magas lakóépület kiürítési útvonalán, lépcsőházában már magasabb szinten biztosították a hő és füst elvezetésének lehetőségét. Ez általában a legfelső szinten beépített ablak segítségével történik, és/vagy szintenként, a folyosók, lépcsőház kézzel nyitható ablakain biztosítható. A legfelső szinti füstelvezető ablak nyitása történhet mechanikus (acél huzal segítségével) valamint elektromos módon (nyomógomb segítségével rúgós erőtárolóval ellátott ablakot egy elektromágnes nyitja). A füstelvezető ablak nyitását középmagas lakóépületben az alsó és a legfelső szintről, míg magas épület esetében valamennyi szintről kell biztosítani. A füstelvezető rendszert is rendszeres időközönként, minden évben felül kell vizsgáltatni, gyakorlati próbáját pedig érdemes sűrűbben, akár 2-3-6 havonta próbálni, tesztelni.

Bírság összege: 40 eFt-1 MFt

 

4. Fali tűzcsap hálózat (nedves, vagy száraz).

Középmagas (13,65 méter) lakóépületekben jellemzően száraz felszálló vezeték került kiépítésre, mely a tűzoltói beavatkozás idejét csökkenti le.

Bírság összege: 40 eFt-1 MFt

 

5. Kiürítési lehetőségek biztosítása.

Középmagas, illetve magas, több lépcsőházzal rendelkező épületben a lépcsőházak között a legfelső szinten, vagy a tetőn járható, megvilágított kapcsolat van kialakítva. Ezek az átjárási lehetőségek általában a tetőtéri tárolóknál, a legfelső szinten, vagy a tetőfelépítményen kerültek kialakításra. Célja, hogy az épületből, a lépcsőházból ne csak a földszinten, hanem a legfelső szinten is el lehessen távozni, menekülni. A probléma akkor kezdődik, amikor az épület kezelője vagyonvédelmi (a szomszédos épületből ne jöjjenek át idegenek) indokok miatt ezt az átjárót lezárja. A lezárás alapvetően nem probléma, ha pl. a zárhoz minden lakó rendelkezik kulccsal (a zár megegyezik a bejárati ajtóval), vagy a zár mellett üvegszekrényben kerül elhelyezésre a nyitó kulcs. Azonban abban az esetben, ha a lakók nem rendelkeznek kulccsal, a biztonságos kiürítés feltételei nem biztosítottak. Magas épületben meghatározott esetekben füstmentes lépcsőház kerül kialakításra. A füstmentes lépcsőházra nyíló ajtók automatikus csukó szerkezettel vannak ellátva, amelyeknek a működőképességét vizsgálni kell. A szerkezet eltulajdonítása, meghibásodása esetén szükséges azt pótolni, javítani.

Bírság összege: 60 eFt-1 MFt/közlekedő

 

6. Biztonsági és/vagy irányfény világítás üzemképességének biztosítása.

(1) Biztonsági világítást és menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni, továbbá – kiegészítésként – a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket elősegítő más olyan megoldást kell alkalmazni, mely a területen elhelyezkedő különféle tárgyakat világító biztonsági megjelölésekkel jelöli meg [gépek, berendezések, épületelemek és berendezési tárgyak sarkainak, kontúrjainak utánvilágító módon (csík, festék) történő megjelölése]:

a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben,

b) a legalább 2 szintes – több lakóegységet tartalmazó – lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú tereiben,

c) a közösségi épületekben,

d) az épületek 50 vagy ennél több fő befogadására alkalmas helyiségeiben,

e) a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló szabadtéren és építményben, valamint

f) ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja.

(2) Zárt füstmentes lépcsőházakban, valamint az épületek tömegforgalmi célú helyiségeiben és azok menekülési útvonalain biztonsági világítást kell felszerelni (a kisfeszültségű erősáramú berendezésekre vonatkozó általános előírások szerint). Magas épületek, valamint zárt folyosós középmagas épületek menekülési útvonalain biztonsági világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról is ellátható. A biztonsági világítás mellett más, olyan megoldást is alkalmazni kell, mely a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket a biztonsági világításra vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő módon, vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldással tudja biztosítani vagy kiegészíteni. Ilyen lehet a területen elhelyezkedő különféle tárgyak világító módon történő megjelölése (utánvilágító fal- vagy padlójelölő csík vagy festék alkalmazásával). Az épület menekülési útvonalain a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő, vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó menekülési útirány-jelzőrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni. Az épület kezelőjének, gondnokának kell biztosítani – pl. szakember, villanyszerelő bevonásával – a biztonsági, illetve irányfény világítás üzemképességét. A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni.

Bírság összege: 100 eFt-1 MFt

 

7. A lakóépületek kezelőinek feladata továbbá a lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés esetén figyelmeztetése.

A lakóépületek legnagyobb problémája az, hogy a lakáshoz tartozó tároló – ha van – túlságosan kicsi, és nem biztonságos, mivel ezt a legegyszerűbb feltörni. A sporteszközök (kerékpár, szánkó, stb.,), a kiöregedett, de még használható berendezési tárgyak (ágy, szekrény, bútorok, stb.,), újságok, ruhák, és minden más éghető anyag elhelyezése a közös használatú terekben a legveszélyesebb.

Bírság összege: 60 eFt-2 MFt

 

8. Kézi tűzoltó készülék.

A liftgépházban, valamint az elektromos főelosztó helyiségben kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A liftgépházban található elektromos berendezések, vezérlő elektronikák miatt ajánlatos gázzal oltó berendezést elhelyezni, az elektromos főkapcsoló helyiségben pedig lehet porral oltó készülék is. A tűzoltó készüléket, amennyiben az a régi, MSZ 1040 szerint készült, fél évenként kell felülvizsgáltatni, ha az új MSZ EN 3 szerint, akkor elegendő évente felülvizsgáltatni, viszont negyedévente szemrevételezéssel kell ellenőrizni, és ezt nyilvántartásban kell dokumentálni.

Bírság összege: karbantartás hiánya 30 eFt/db, készenlétben tartás hiánya 50 eFt/db

Tags: , , ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.

  Copyright ©2010 President Társasházkezelő Kft., Minden jog fenntartva.| Powered by WordPress| WPElegance2Col theme by Techblissonline.com