Home » Archive

december 2010

Written By: László on december 12, 2010 No Comment

Egy 40 lakásos társasházban élek. A háznak 8 kéménye van,amely a lakások egyenkénti melegvíz-ellátását biztosító gázkészülékek füstjét hivatott elvezetni. A 8 kéményből kettőt évtizedekkel ezelőtt biztonsági okokból lefalaztak. Így 10 lakás kénytelen azóta is a melegvizét drágább, elektromos úton biztosítani magának. Most esedékessé vált a fennmaradt 6 kémény bélelése, amelyet az összes lakóval, a […]

more→
Written By: László on december 11, 2010 No Comment

A közösség ügyintézését a közös képviselő vagy az intézőbizottság látja el. Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több lakás van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell választani.

A legalább egy elnökből és két tagból álló intézőbizottságot, illetőleg a számvizsgáló bizottságot a tulajdonostársaknak saját maguk közül kell megválasztaniuk; az intézőbizottság elnökének jogállása […]

more→
Written By: László on december 11, 2010 No Comment

A közös képviselő bármikor visszahívható közgyűlésen, amennyiben a közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. A Társasház tulajdonostársainak nincs indokolási kötelezettsége. Amennyiben a leváltást a közgyűlésen a többség támogatja úgy a közös képviselő köteles a jogszabályok szerint az új közös képviselet számára a Társasház képviseletét átengedni.

more→
Written By: László on december 11, 2010 No Comment

A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze.
Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték.
Ha a kérést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke legkésőbb tizenöt napon belül nem teljesíti, az ennek leteltét […]

more→
Written By: László on december 11, 2010 No Comment

Ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül.

A határidő nem jogvesztő határidő ha igazolható, hogy a társasház képviselője nem értesítette az egyet nem […]

more→
  Copyright ©2010 President Társasházkezelő Kft., Minden jog fenntartva.| Powered by WordPress| WPElegance2Col theme by Techblissonline.com