Home » Szolgáltatások

Szolgáltatások

 • Társasházak közös képviselete
 • Lakásszövetkezetek képviselete
 • Közös képviselőség
 • Elnökség
 • Egyszeres és kettős könyvelés
 • Teljes körű képviselet a hatóságoknál
 • Kintlévőség kezelés
 • Jogi képviselet partnerünkön keresztül
 • Köz és vagy taggyűlések összehívása és levezetése
 • Éves beszámoló és terv készítése
 • Személyes jelenlét a kezelt ingatlanokban
 • 24 órás rendelkezésre állás
 • Tulajdonosok értesítése a havi kötelezettségükről és az aktuális egyenlegükről
 • Az éves költség-tervezet, illetve költség-elszámolás elkészítése a számviteli törvény betartásával.
 • A könyvelés és a nyilvántartások számítógépes programmal készülnek. A banki és postai kivonatok beérkezésének függvényében napra készek. A naplófőkönyv vezetése a mindenkori hatályos jogszabályok szerint történik.
 • A társasház üzemeltetési, megtakarítási és felújítási számláinak kezelése a számvizsgálók bevonásával és ellenőrzési jogának érvénesítésével történik.
 • A lekötött pénzeszközök kamatozását figyelemmel kísérjük.
 • A bemutatkozóban leírtak szerint gondoskodunk a hátralékok behajtásáról.
 • Gondoskodunk a házirend és az SZMSZ betartatásáról.
 • Képviseljük a társasház-közösséget harmadik személyekkel, bíróságokkal és más hatóságokkal szemben.
 • Szorgalmazzuk a szelektív hulladékgyűjtést ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
 • Pályáztatjuk és megkötjük az üzemeltetéshez szükséges alvállalkozói szerződéseket. Azok betartását, az alvállalkozók (gondnok, takarító, biztonsági szolgálat, liftügyelet, hő központ szakfelügyelet, kertész, stb.) tevékenységét folyamatosan ellenőrizzük.
 • Gondoskodunk a garanciális és egyéb hibák mielőbbi kijavításáról.
 • Gondoskodunk az állagmegóvásról, a szükséges karbantartási és felújítási munkálatok elvégeztetéséről.
 • Gondoskodunk az épület (pl. villámhárító) illetve berendezései (pl. gázkazán, lift) kötelező vizsgálatairól, a szükséges szakhatósági minősítő okiratok, jegyzőkönyvek elkészítése vagy elkészíttetésével.
 • 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot működtetünk.
 • Az SZVB részére irodánkban teljes körű betekintést biztosítunk a könyvelésbe. A társasházi portálon keresztül pedig biztosítjuk az albetétek folyószámláihoz történő on-line hozzáférést, valamint az összes bejövő és kimenő számla megtekintését.
 • Havi írásos beszámolót biztosítunk a társasház ügyeiről, valamint pénzügyi kimutatást készítünk a következő minimális tartalommal:
  • bevételek, kiadások,
  • albetét egyenlegek,
  • bankszámlamozgások.
 • Biztosítjuk a tulajdonosoknak a társasházi portálon keresztül elektronikus úton való betekintését a saját folyószámlájába, kötelezettségeibe, befizetéseibe, valamint az összes bejövő és kimenő számlába. A számvizsgáló bizottsági tagok saját kód alapján a társasház könyvelésébe is betekinthetnek.
 • Figyelemmel kísérjük a különböző pályázati lehetőségeket. A kiválasztott pályázatokhoz szükséges anyagokat pályázatíró partnerünk segítségével elkészíttetjük.
 • Gondoskodunk arról, hogy havonta a házipénztárban átlagosan maximum a közös költség bevétel 2 %-nak megfelelő összeg legyen, valamint a havi készpénzes kifizetések összege ne haladja meg a havi közös költség összegének 5%-át.
 • A fentieken túl biztosítjuk – az esetleg nem felsorolt – mindazon feladatok ellátását, amelyeket a társasházakról szóló 2003. évi CXXXII sz. Törvény, valamint annak módosításai és a társasház Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok a közös képviselő feladataként előírnak.
  Copyright ©2010 President Társasházkezelő Kft., Minden jog fenntartva.| Powered by WordPress| WPElegance2Col theme by Techblissonline.com